Розкриття інформації

повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС»;

ідентифікаційний код: 42649746;

місцезнаходження фінансової установи:

04112, м. Киї, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8;

режим робочого часу фінансової установи, а саме

робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця.

Робочі години: 9:00-13:00; 14:00-18:00. Години перерви: 13:00 – 14:00

вихідні дні: субота та неділя.

У зв'язку із введенням в Україні суворого карантину через коронавірус, ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» тимчасово припинить особистий прийом клієнтів. Всі послуги будуть надаватися дистанційно. Отримавши ваше звернення через будь-який з каналів зв'язку, наші співробітники нададуть необхідну консультацію й інформацію.

перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

 НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ;

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ.

відомості про власників істотної участі

Учасники фінансової установи: юридична особа:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ»;

код за ЄДРПОУ 42641253

місцезнаходження: 04112, м. Киї, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8;

2) Правник О.П.

3) Демінський С.А.

 

 

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Наглядова рада – не передбачено.

 

Виконавчий орган фінансової установи – Лукаш Олексій Анатоліойвич, Директор;

 

Відомості про відокремлені підрозділі фінансової установи:

Не передбачено.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансової установі

1) ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу, згідно розпорядження №594 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 31.03.2020р.

2) ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, згідно розпорядження №1446  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.06.2020р.

Кінцевий бенефіціарний власник

Демінський С.А.

Порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг, шаблон звернення

Фінансовий звіт ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» за 2020 рік та Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» за рік що закінчився 31.12.2020р.

Звіт незалежного аудитора за 2019 рік

Фінансовий звіт товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС» за 2019 рік станом на 31.12.2019 року

Правила надання коштів у позику

Примірний договір про надання коштів у позику (Нова редакція від 13.08.2021р.)

Правила надання послуг факторингу

Примірний договір про надання фінансових послуг (факторинг)

Відомості про структуру власності ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» згідно постанови Правління Національного банку України від 14.04.2021  № 30 «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг».

Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

На виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Фінансова компанія повідомляє, що отримання Клієнтами – фізичними особами фінансових послуг із надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Клієнт – фізична особа на умовах, визначених відповідним договором, після отримання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, не отримує доходу (відсутній об’єкт оподаткування), а Фінансова компанія не визнається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

загальна вартість кредиту для споживача - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом. 

якщо сума кредиту становить 3000,00 грн. із строком користування 10 днів, загальна вартість становить 3150,00 грн.

Ціна/тарифи фінансових послуг:

- проценти за користування кредитом (позикою) у розмірі від 182,5% річних;

- 2% від операції факторингу;

 

відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу:

провадження у справі про банкрутство відсутні;

процедура ліквідації фінансової установи не розпочиналась.

 

Повідомляємо, згідно Висновку експерта (інженера) з технічного обстеження будівель та споруд Тригуба О.М., (кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №001591 виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України), щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до нежитлових приміщень, за адресою: 04112, місто Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8 наявна можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень.

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Права та свободи людини й громадянина закріплені в основоположному нормативно-правовому акті держави — Конституції України.

Згідно, Частина 2 статті 3 Конституції України зазначає, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Не виключенням є і забезпечення державою механізму захисту прав споживачів фінансових послуг, що визначений у наступних нормативно-правових актах: Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про споживче кредитування”, “Про захист прав споживачів”. З офіційною та чинною редакцію наведеного законодавства Ви можете ознайоми на офіційному порталі Верховної Ради України за посиланням: https://rada.gov.ua/

Для Вашої зручності подальшого сприйняття інформації, пропонуємо ознайомитись із загальними визначеннями категорій, що надаються вищезазначеним законодавством України:

послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

споживач фінансових послуг — фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю;

клієнт — фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа — підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу;

З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань стосовно послуг, що надаються Фінансовою компанією (у разі їх виникнення), споживачі фінансових послуг мають право звертатись безпосередньо до Фінансової компанії особисто або шляхом направлення належним чином оформленого офіційного звернення за місцем надання послуг (04112, м.Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8).

Повідомляємо, що до 30 червня 2020 року включно, контролюючим органом Фінансової компанії є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), яка є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України та підзвітним Верховній Раді України (посилання на офіційний веб-портал: https://www.nfp.gov.ua/), а з 1 липня 2020 року цю функцію виконуватиме Національний Банк України (посилання на офіційний веб-портал: https://bank.gov.ua/).

Згідно статті 24416 Кодекс України про адміністративні правопорушення, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 1561 – за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг), порушенням законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла (стаття 16613), а також із невиконанням законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 18829).

Також, кожний споживач фінансових послуг, якщо вважає що його права порушуються, може скористатись визначеним статтею 55 Конституції України правом на захист своїх інтересів, шляхом звернення до суду.

 

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості

З інформацією щодо врегулювання простроченої заборгованості ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» ви можете ознайомитися за посиланням:

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Порядок повідомлення ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник